Μελέτα, μα έχε άγρυπνα και ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή...

Δημήτρης Γληνός

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Πιστεύω

         Η Αγάπη μόνο βαστάζει όλα τα φορτία
         Μπορώ να βαστάζω όλα τα φορτία
Γιατί η Αγάπη είναι το μέγα Φορτίο
         Η Αγάπη σηκώνει το βάρος τ' ουρανού
         Μπορώ να σηκώνω το βάρος τ' ουρανού
         Η Αγάπη υπομένει τα μαρτύρια της πυράς
         Μπορώ να υπομένω τα μαρτύρια της πυράς
Γιατί η Αγάπη είναι ο Ουρανός και η Πυρά
         Η Αγάπη πιστεύει στη Ζωή και στο Θάνατο
         Η Αγάπη πιστεύει στο Θαύμα
         Μπορώ να πιστεύω στη Ζωή και στο Θάνατο
         Μπορώ να πιστεύω στο Θαύμα
Γιατί η Αγάπη είναι η Ζωή και ο Θάνατος
Γιατί η Αγάπη είναι το Θαύμα
         Η Αγάπη προσεύχεται και ενεργεί
         Η Αγάπη αγρυπνεί
         Μπορώ να προσεύχομαι και να ενεργώ
         Μπορώ να αγρυπνώ
Γιατί η Αγάπη είναι Προσευχή και Πράξη
Γιατί η Αγάπη είναι η μυστική Αγρυπνία
         Η Αγάπη κρατάει όλα τα χαμόγελα κι όλα τα δάκρυα
         Μπορώ να χαμογελώ και να κλαίω όλα τα δάκρυα
Γιατί η Αγάπη είναι η Χαρούμενη - Θλίψη
         Η Αγάπη δίνει τον Άρτο και τον Οίνο
         Μπορώ να μεταλάβω τον Άρτο και τον Οίνο
Γιατί η Αγάπη είναι ο Μυστικός Δείπνος
         κι η Μεγάλη Υπόσχεση
         Η Αγάπη έπλασε τον Άνθρωπο
         Η Αγάπη εδώρησε το Φως
         Πιστεύω στον Άνθρωπο
         Πιστεύω στην Αγάπη
Γιατί η Αγάπη είναι το Φως και η Δωρεά
Γιατί η Αγάπη είναι ο Άνθρωπος.
Μελισσάνθη, Η εποχή του ύπνου και της αγρυπνίας/1950 που εμπεριέχεται στο Οδοιπορικό: Ποιήματα 1930 -1984, Καστανιώτης, 2000 , 2η έκδοση


Δεν υπάρχουν σχόλια :